Minä

“On kaksi tapaa elää; joko niin, että mikään ei ole ihmeellistä, tai niin, että kaikki on ihmeellistä.”
– Albert Einstein

 

Olen teatteritaiteen maisteri (TeM), näyttelijä (Teak 1984-88), Easel Ohjaaja (2015), Easel Coach työnohjaaja (2017), energiahoitaja (1997), sekä improvisaatioteatteri Stella Polariksen perustajajäsen (1992-).
Vuodesta 1990 aina tähän päivään asti olen käynyt valtavan määrän erilaisia viestintään, improvisaatioon ja luovaan ilmaisuun liittyviä kursseja ja opintoja sekä Suomessa, että ulkomailla ja olen muiden töiden salliessa opettanut säännöllisesti Teatterikorkeakoulussa, sekä Taideteollisessa korkeakoulussa. Rakentavaa vuorovaikutusta ja statusviestintää olen kouluttanut yrityksissä ja yhteisöissä vuodesta 1992.
Näyttelijän työ on ihmismielen ja –käytöksen tutkimista. Mutta huolimatta sen antamasta syvästä, empiirisestä tiedosta ja kaikista vuosien varrella saamistani opeista, kaipasin konkreettista, erityisesti sosiaaliseen neurotieteeseen pohjautuvaa, tämän päivän, uusimpaan tutkimukseen pohjautuvaa tietoa mitä ihminen tarvitsee voidakseen hyvin, ollakseen rakentava työyhteisön jäsen, ollakseen hyvä johtaja, tai alainen, miten hyvä tiimi toimii jne.jne. Kysymyksiä liittyen ihmisen hyvinvointiin ja rakentavaan vuorovaikutukseen, joihin halusin vastauksia ja tämän päivän poikkitieteellistä tutkimustietoa, oli siis lukuisia. Näin päädyin opiskelemaan EASEL Coach-työnohjaajaksi EASEL Training Oy:n järjestämässä työnohjaajakoulutuksessa (70op), jossa erikoispainotuksena on kokemuksellinen tunnetaitovalmennus ja viitekehyksenä dialogisuus, ratkaisukeskeisyys ja EASEL®. Koulutus on kaksiosainen prosessikoulutus, jossa ensin suoritetaan EASEL Ohjaaja-koulutus (30op) ja jatketaan reilun vuoden prosessilla EASEL Coach-työnohjaajaksi (40op).
EASEL® (Experiential Sosioemotional Learning & therapy) tarkoittaa kokemuksellista sosioemotionaalista oppimista ja terapiaa. EASEL® on integratiivinen, poikkitieteellinen ja tutkitusti vaikuttava tunnetaitovalmennuksen ohjauksellinen työmuotoa, joka perustuu vankalle teoreettiselle ja kokemukselliselle pohjalle. EASELin viitekehys on integratiivinen. Sen taustalla vaikuttavat erityisesti sosioemotionaalinen oppiminen, sosiaalinen neurotiede ja sen lähitieteet, moderni SDT-motivaatioteoria, sekä tutkitusti vaikuttavien terapiasuuntausten ja ohjaustyömuotojen keskeiset elementit.
(www.easeltraining.fi)
Yksinkertaisesti rakastan työtäni kouluttajana. Näen niin paljon voimaantumista yksilö- ja yhteisötasolla, konkreettisia muutoksia kohti parempaa, että en voi kuin kiittää elämää siitä, että olen saanut olla nyt jo yli 25 vuotta (ja saan edelleen olla) välittämässä näitä rakentavaan vuorovaikutukseen liittyviä taitoja yksilötasolla, että yhteisötasolla.
Outi