Muutosjohtaminen

Muutos on elämässä väistämätöntä, mutta kasvu vapaaehtoista. Kun tunnistat omat käyttäytymiskaavasi, voit alkaa muuttaa niitä ja näin lisäät omassa elinpiirissäsi yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja luottamusta.

TÄMÄN PÄIVÄN HAASTE / MUUTOSJOHTAMINEN:

 

 • Muutos aiheuttaa aina stressiä ja sitä edeltää jonkinlainen pakko

 • Muutokset tehdään aina yksilötasolla

 • Työntekijät täytyy ottaa mukaan tekemään muutosta

 • Muutoksen ennusmerkit; pitää tietää miksi muutos tehdään ja että siinä on järkeä / yksilöiden täytyy sietää muutoksen aiheuttamaan ahdistusta ja olla tietoisia siitä, että tunteet tarttuvat (lue; joku tartuttaa stressinsä ja ahdistuksensa muihin, josta seuraa se, että koko työyhteisö sairastuu)

 • Muutoksenkin äärellä on tärkeää ottaa huomioon SDT-teoria (SelfDetermination Theory), jonka mukaan ihminen motivoituu parhaiten, kun hänellä on riittävä yhteenkuuluvuuden tunne, turvallinen olo, sekä riittävä osaaminen (kompetenssi), että itsemääräämisoikeus (autonomia). Autonomian, kompetenssin ja johonkin kuulumisen kokemuksia tukevan ympäristön katsotaan edistävän motivaatiota, aloitteellisuutta, sinnikkyyttä ja luovuutta (Deci & Ryan 2001)

TIESITKÖ, ETTÄ:

– Kehityshankkeista 1/10 saavuttaa tavoitteensa tutkimuksen mukaan ja tämä johtuu siitä, etteivät ihmiset, joita hanke koskee, muuta tapaansa toimia / muutos vaatii vaivannäköä / jos ja kun stressipisteet nousevat (esim.kiire), sen seurauksena palataan vanhaan (lue; pysytään ainakin hengissä) / muutos vaatii omaa ajattelua, oman käyttäytymisen ohjausta

 Yleisimmät sudenkuopat organisaatiomuutoksissa (Mc Kinseyn tutkimus / 1800 johtajaa / esiintymisjärjestyksessä):

 

 • Työntekijät vastustavat muutosta aktiivisesti

 • Liian pienet resurssit (ihmiset, aika, raha)

 • Työntekijäiden perustyö kärsii ja tuottavuus sen mukana

 • Esimiehet vastustavat muutosta aktiivisesti

 • Organisaatio muuttuu, mutta ihmiset tekevät kuten ennen

 • Työntekijät lähtevät pois  organisaatiouudistuksen takia

 • Paljastuu asioita, jotka sotkevat toimeenpanoa (viestintä ei toimi ajatellusti, tarvitaankin uusi it-järjestelmä jne.)