Koulutustarjonta

Mahdollisuus oppia on aina samalla tilaisuus kasvaa.

Koulutuksessa tutustutaan sujuvan ja tehokkaan  yhteistyön lainalaisuuksiin; ihmisten kohtaamiseen, tietojen välittämiseen ja vaihtuvien tilanteiden ymmärtämiseen, mitkä tekijät estävät meitä toimimasta spontaanisti ja mitkä toisaalta innostavat meidän luontaisia yhteistyöhalujamme – siis rakentavaan vuorovaikutukseen.

 

KOULUTUS VOI SISÄLTÄÄ SEURAAVAT OSIOT

 

1.  Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet – lisää tuloksia yhteistyöllä.

 • Spontaani reagointi ja sen esteet. Omien ja toisten ideoiden tunnistaminen, hyväksyminen ja edelleen kehittäminen kohti innovatiivista ja luovaa toimintakulttuuria.

 • Vastuunotto ja sen jakaminen.

 • Yhteisöllisyys ja ryhmäytyminen.

 • Luottamuksellisen ja hyvän ilmapiirin rakentaminen.

 • Synenergian hyökäyttö kohti huipputiimiyttä; lannistavasta kannustavaan työkulttuuriin / oppiva ja yhteistoiminnallinen organisaatio

2.  Valta ja vuorovaikutus; statusilmaisun perusteet erilaisten ihmisten kohtaamisissa.

3.  Kehonkielen peruskurssi; tekojen, ilmeiden, eleiden, tunne- ja puheilmaisun yhteyttä ja suhdetta toiseen ihmiseen. 

4. Muutosjohtaminen, valmentava ja voimauttava johtaminen, henkilöstöjohtaminen, johtamisen vuorovaikutus, innovatiivinen johtaminen.

5. Itsensä johtaminen (johtaminen/alaistaidot). Vastuun otto omasta viestinnästä; suora tarveilmaisu (versus rikkova vuorovaikutus), sekä positiivisten itsepuolustustaitojen hankkiminen viestinnän keinoin.

6. Konfliktien ennaltaehkäisy tai purkamine, sekä rakentavan palautteenannon kehittyminen

7. Asiakkaan positiivinen kohtaaminen, aktiivinen kuunteleminen, sekä myyntityö; informoida on eri asia, kuin myydä

8. Vakuuttava ja karismaattinen esiintyminen, sekä presentaatiotaidot.

9. Työyhteisön erityistoiveet ja – tarpeet koulutuksen osalta.

 

Koulutus räätälöidään aina luottamuksella ja yhteistyössä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Koulutuksiin osallistuminen ei vaadi minkäänlaisia erityistaitoja

 

KOULUTUS VOIDAAN TOTEUTTAA:

 

 1. Koko päivän koulutuksena (4-8 h), tai pidemmällä aikasektorilla

 2. Puolipäivä koulutuksena (2-4 h)

 3. Toiminnallisena luentona (1-4 h)

 4. Luentona (1/2 h-3 h)

 5. Viihteellisenä tilaisuutena, jossa pääpaino on huumorissa, mutta joukkoon on ujutettu koulutuksellista sisältöä naurun kera

 6. Ryhmätyönohjauksena

 7. Yksilötyönohjauksena

Koulutus poikkeaa valtavirrasta joko toiminnallisten harjoitteiden ja / tai näyteltyjen esimerkkien ansioista, jotka jättävät vahvemman muistijäljen, kuin pelkkä kuunteleminen ja on siten helpommin siirrettävissä konkreettisesti omaan toiminta-arkeen.

 

HT 12 2017; Outi Mäenpää; kuva Lasse Lecklin