Vuorovaikutustaidot

“Hankaluuksien keskellä lojuu mahdollisuus.”
– Albert Einstein

 

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat mielestäni avainasemassa sekä johtamistaidoissa, että alaistaidoissa, kun kyse on yhteisten tavoitteiden saavuttaminen. Yli 25 vuoden vuorovaikutuskouluttajan kokemuksellani olen vakuuttunut, että asiatason pulmiin löytyy yleensä ratkaisu, mutta haasteen tuo ihmisten väliset vuorovaikutusongelmat; työmotivaation ja jaksamisen puute, haasteellinen henkilökemia ja ilmapiiri. Yksilöiden huonovointisuus työyhteisössä vaativat konkreettista työskentelyä ongelmien syiden parissa. Viestinnän kehittyminen on avain muutokseen.

Ihminen ei voi muuttaa toista ihmistä, eikä muokata hänen viestintästrategiaansa, mutta hän voi muuttaa omaa tapaansa reagoida ja viestiä. Sen seurauksena ympärillä olevien ihmisten käyttäytyminen muuttuu.  Parhaimmillaan muutoksesta seuraa huipputiimin synty. Pelkkä hyvä tahto ei siis riitä vuorovaikutus – ja viestintähaasteita ratkottaessa, asialle täytyy tehdä jotain ja sille voi tehdä – konkreettisesti!