Kenelle & miksi?

Sinä itse olet oman elämäsi paras käsikirjoittaja. Pidä huoli, että kirjoitat omannäköisesi tarinan

 

KENELLE?

 • sinulle, joka kaipaat avoimuuden kulttuurin vahvistamista työyhteisössänne

 • sinulle, joka haluat vahvistaa itsetuntemustasi ja yhteyttä muihin

 • sinulle, joka haluat yrityksesi olevan edelläkävijöiden joukossa nyt ja tulevaisuudessa

 • sinulle, joka tunnistat itsessäsi ja työyhteisössäsi piilevän huikean potentiaalin, mutta et tiedä kuinka valjastaa se vieläkin paremmin konkreettiseksi voimavaraksi

 • sinulle, joka haluat oppia hyödyntämään sinussa olevaa intuition ja läsnolon voimaa vieläkin paremmin

 • sinulle, joka olet turhautunut tai voimaton työyhteisösi haasteiden edessä

MIKSI?

 • Omana itsenä näkymiseen voi meillä ihmisillä liittyä pelkoja ja epävarmuutta. Näkymisenpelko voi rajoittaa elämää – ne asiat, joille sydän haluaisi sanoa kyllä, pelko sanookin ei. Omien epävarmuuksien tunnistaminen ja sanoittaminen vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta. Aiemmin omien epävarmuuksien myöntämistä on pidetty heikkoutena, mutta tosiasia on, että mitä rehellisemmin pystymme ilmaisemaan itseämme sitä enemmän luottamus yksilöiden välillä vahvistuu.

 

 • Aistimme herkästi, kun joku koettaa esittää muuta kuin on. Tunnistamme pinnan alla kytevät tunteet, joita yksilö koettaa peitellä. Tämä aiheuttaa usein turhia ristiriitoja ja epäluottamusta  ihmisten välillä. Kun uskallamme olla linjassa itsemme kanssa, tunnistaa tunteitamme ja sanoittaa niitä rehellisen rakentavasti, avaa se myönteisen tunneilmapiirin työyhteisöön.

 • Menneisyytemme voi vaikuttaa nykyisyyteemme tiedostamattamme. Annamme menneiden kokemusten määrittää meitä sen sijaan, että näemme menneisyyden voimaannuttavan arvon. Oman identiteetin vahvistaminen läsnäolon tilasta käsin vahvistaa omaa voimaamme, sitä kuka todella olemme.

 • Häpeämme voi rajoittaa meitä entisestään. Kun valitsemme kohdata häpeäämme, annamme itsellemme luvan olla näkyvä.

 • Haavoittuvuuden näyttäminen on todellista rohkeutta. Olla oma itsensä rehellisesti silloin, kun tekisi mieli piiloutua kovuuden taakse. Kuka tahansa meistä osaa laittaa defenssit pystyyn, mutta mitä tapahtuisi, jos uskaltaisimmekin pudottaa suojuksemme ja kohdata toisen aitoudesta käsin? Voisiko se avata jotakin aivan uutta?

 • Omien uskomusten, sisäisten käsikirjoitusten ja alitajuisten toimintamallien kirjo voi olla varsin hämmentävä sillisalaatti. Kun opimme tunnistamaan ja tulemaan tietoiseksi omista mekanismeistamme, vaikuttaa se suuresti niin työelämäämme, kuin elämäämme ylipäätään.

 • Muutos lähtee aina meistä. Emme voi muuttaa muita, mutta itseemme voimme vaikuttaa. Kun teemme työtä sisimpämme kanssa, ja pyrimme hyvään, vaikuttaa se väistämättä myös muihin. Positiivinen kierre on valmis.

 • Me kaikki koemme aika ajoin vaikeita inhimillisiä tunteita, häpeää, huonommuutta, kateutta, arvottomuutta. Kun uskallamme tulla kosketuksiin oman ihmisyytemme kanssa, yhteys sekä itseemme että työyhteisöön vahvistuu.

 

Kuva: Mikael Salo