Matkalla Näkyväksi

Matka sydämestä sydämeen on yllättävän lyhyt. on vain uskallettava ottaa ensimmäinen askel.

Matkalla Näkyväksi on koulutuskonsepti, jonka olemme luoneet yhdessä voimaantumiskouluttaja Nona Peuransolan kanssa.

Yritysmaailma on meille molemmille tuttu, vähän eri tulokulmista; minä olen kouluttanut rakentavaa vuorovaikutusta yrityksissä yli 20 vuoden ajan. Nona on tehnyt pioneerityötä siinä, kuinka hevoset voivat toimia tietoisuustaitojen ja hyväksyvän läsnäolon opettajina meille ihmisille. Hän työskenteli aiemmin liki 15 vuotta mainosalalla, ja tällä hetkellä hän pitää voimaantumisvastaanottoa kotonaan Espoossa, pitää kokemuksellisia luentoja sekä tekee koulutus -ja asiakastyötä Maria Akatemiassa naisen aggressio -teeman parissa.

Uskomme intuition voimaan, ja maailmalla “gut feeling” on ollutkin itsestäänselvyys jo pitkään. Nykyään intuition voimasta puhutaan jo meilläkin, mm. intuitiotutkija Asta Raami on tehnyt tällä saralla tärkeää työtä. Samoin tutkija Brené Brown on tuttu kattavista tutkimuksistaan herkkyyteen liittyen. Kuudes aisti on monipuolinen työkalu ihmisten kanssa työskenneltäessä. Kyse on nimenomaan herkkyydestä, joka on vuorovaikutustilanteissa korvaamaton apu. Se auttaa meitä aidon yhteyden luomisessa – lukemaan ja ymmärtämään toisiamme paremmin. Kun rohkenemme kohdata toisemme, luottamus vahvistuu. Nykypäivän hyvinvoivassa työyhteisössä inhimillisyys ja menestys kulkevat käsi kädessä.

Aitous on hyvin kiinnostavaa. Mitä enemmän rohkenemme seistä autenttisuudessamme sitä enemmän karisma nousee. Tätä asiaa on tutkittu tieteellisestikin. Ihmistä kiinnostaa ihminen. Ei ideaali siitä millainen ihmisen pitäisi olla. 

Työyhteisöt koostuvat meistä ihmisistä ja inhimillisyyden on korkea aika nousta jälleen tavoitelluksi arvoksi yrityksissä. Toivomme ja uskomme, että sydäntietoisuus on uusi, nouseva bisnesmaailman trendi. 

Idea konseptin viemisestä yritysmaailmaan lähti yksilöpuolen kurssien suosiosta. Palaute on ollut hyvin koskettavaa, ja ymmärsimme, että olemme todella jonkin hyvin tärkeän ja olennaisen äärellä.

Työn alla on myös yhteinen kirja näkyväksi tulemisen eheyttävästä vaikutuksesta.

Lue lisää Nonasta: horselistener.eu

Facebook: https://www.facebook.com/listentothehorse/

Matkalla Näkyväksi -yrityskoulutukset löydät facebookista: https://www.facebook.com/matkallanakyvaksi/

 

Kuva: Mikael Salo