Matkalla Näkyväksi

Matka sydämestä sydämeen on yllättävän lyhyt. on vain uskallettava ottaa ensimmäinen askel.

 

Matkalla Näkyväksi on uusi, voimaannuttava koulutuskonsepti, jonka olemme luoneet yhdessä voimaantumiskouluttaja / hevoskuuntelija Nona Maarian kanssa.

Yritysmaailma on meille molemmille tuttu, vähän eri tulokulmista; minä olen kouluttanut rakentavaa vuorovaikutusta yrityksissä 20 vuoden ajan, ja Nona on ollut bisnesmaailmassa 14 vuotta ennen yrittäjäksi ryhtymistään.

Uskomme intuition voimaan, ja maailmalla “gut feeling” on ollutkin itsestäänselvyys jo pitkään. Nykyään intuition voimasta puhutaan jo meilläkin, mm. intuitiotutkija Asta Raami on tehnyt tällä saralla tärkeää työtä. Samoin tutkija Brené Brown on tuttu kattavista tutkimuksistaan herkkyyteen liittyen. Kuudes aisti on monipuolinen työkalu ihmisten kanssa työskenneltäessä. Kyse on nimenomaan herkkyydestä, joka on vuorovaikutustilanteissa korvaamaton apu. Se auttaa meitä aidon yhteyden luomisessa – lukemaan ja ymmärtämään toisiamme paremmin. Kun rohkenemme kohdata toisemme sydämestä käsin, luottamus vahvistuu. Nykypäivän hyvinvoivassa työyhteisössä inhimillisyys ja menestys kulkevat käsi kädessä.

Aitous on hyvin kiinnostavaa. Se, että uskallamme olla haavoittuvia ja herkkiä – myös työpaikalla. Mitä enemmän rohkenemme avata itseämme, seistä autenttisuudessamme sitä enemmän karisma nousee. Tätä asiaa on tutkittu tieteellisestikin. Ihmistä kiinnostaa ihminen. Ei ideaali siitä millainen ihmisen pitäisi olla. 

Työyhteisöt koostuvat meistä ihmisistä ja inhimillisyyden on korkea aika nousta jälleen tavoitelluksi arvoksi yrityksissä. Toivomme ja uskomme, että sydäntietoisuus on uusi, nouseva bisnesmaailman trendi. Haluamme lisätä tietoisuutta siitä, kuinka autenttisuus, lämpö ja kuunteleva kommunikaatio ovat tämän päivän sekä tulevaisuuden yrityksen menestystekijöitä.

Idea konseptin viemisestä yritysmaailmaan lähti yksilöpuolen kurssien suosiosta. Palaute on ollut hyvin koskettavaa, ja jopa mykistävää. Ymmärsimme, että olemme todella jonkin hyvin tärkeän ja olennaisen äärellä.

Työn alla on myös yhteinen kirja näkyväksi tulemisen eheyttävästä vaikutuksesta.

 

Lue lisää Nona Maariasta: horselistener.eu

Facebook: https://www.facebook.com/listentothehorse/

Matkalla Näkyväksi -yrityskoulutukset löydät facebookista: https://www.facebook.com/matkallanakyvaksi/